Το Παγκόσμιο Δίκτυο της Haier

Η Haier έχει δημιουργήσει τις υποδομές, σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό, να ανταποκριθεί γρήγορα στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πελατών, με κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, εγκαταστάσεις παραγωγής, εμπορικές εταιρείες και δίκτυα πωλήσεων.

Τα 5 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο έχουν δημιουργήσει στρατηγικές συνεργασίες με τους προμηθευτές πρώτης κατηγορίας. Ερευνητικά ιδρύματα, και έγκριτα πανεπιστήμια δημιουργούν ένα καινοτόμο οικοσύστημα που αποτελείται από εσωτερικούς, εξωτερικούς επιστήμονες και μηχανικούς που συνδέονται με εικονικά και φυσικά δίκτυα.

Το Όραμα της Haier

Να είναι αναγνωρίσιμη ηγετική μάρκα, στην παγκόσμια βιομηχανία, για την καινοτομία της στην τεχνολογία, στα προϊόντα και το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Η Αποστολή της Haier

Να κάνει την διαβίωση στο χώρο καλύτερη και ευκολότερη μέσα από την καινοτομία στον έλεγχο, την ποιότητα του αέρα, τις επιδόσεις στη θέρμανση & ψύξη και των υπηρεσιών.

Η Υπόσχεση της Haier

«Κάνουμε την άνεση ευκολότερη»